Rajac, srpsko selo, nalazi se na putu između Zaječara i Negotina. Od Zaječara je udaljeno 50, a od Negotina 25 kilometara.

Staro Groblje

Staro groblje ( XVI – XIX vek ) 

Knjiga Utisaka

OKOLINA