U samom centru Pivnica, kod sabora… pod starim zapisom, obeležava se Trifundan. Stari kolačar predaje kolač novom kolačaru, uz predstavnike crkve i mnoštvo okupljenog sveta. Onda se odlazi do obližnjeg vinograda, gde se zarezuje čokot… da godina bude rodna i plodna.